Katedrála svatého Víta 

 

Katedrála svatého Víta, Vojtěcha a Václava tvoří dominantu Hradu: byla budována jako centrum politického a duchovního života Čech, je místem korunovací králů a inaugurací prezidentů. Stala se i jablkem svárů státu a církve. Spor byl nedávno urovnán, a tak se o katedrálu stará jak stát, tak církev, stejně, jako tomu bylo kdysi v dějinách. 

Chrám založil Karel IV. se svým otcem Janem Lucemburským, prvním stavitelem byl Francouz Matyáš z Arrasu a po něm Petr Parléř. Stavbu přerušily husitské války v roce 1420 a katedrála byla nakonec dostavěna až v roce 1929. Katedrála je plná uměleckých skvostů,  všechny přitahuje obrovský stříbrný náhrobek sv. Jana Nepomuckého, patrona mostů a námořníků, anebo kaple sv. Václava vykládaná drahými kameny. 

Bazilika sv. Jiří

Bazilika sv. Jiří je druhým nejstarším kostelem v Praze. Je to skvost románské architektury a opět i místo, které ovlivňovalo českou státnost. Do vybudování katedrály sv. Víta tu byli pohřbíváni i čeští panovníci.

Bazilika  je známa i legendou o tom, že starý kříž, který visí v chrámu, ronil krvavé krůpěje  vždy, když měl zemřít někdo z královského rodu Přemyslovců. Babička českého patrona sv. Václava  se pod ním často modlila, a když jí spadla krůpěj na čelo, viděla svůj pokoj a cítila předtuchu smrti. 

Zlatá ulička

Zlatá ulička na východní straně Hradu byla nedávno rekonstruována do podoby, kdy na Hradě bydleli i obyčejní lidé. A to bylo až do 60. let minulého století. Najdete tu nejen obchody, ale i doklady o životě lidí v uličce, například zlatnickou dílnu, vybavení domu sběratele filmů, díky němuž se dochovala celá řada snímků. Právě on žil ve Zlaté uličce. Nová instalace opustila nepravdivou legendu, že v uličce žili alchymisté Rudolfa II.  

Obrazárna Pražského hradu 

Věhlasné sbírky císaře Rudolfa II. se sice nedochovaly celé, ale přesto ještě dnes je v majetku Pražského hradu na 4000 uměleckých děl, z nichž ta nejlepší jsou vystavena právě v Obrazárně. Najdete tu díla renesanční i barokní.  Zajímavostí je, že špičková díla kupoval pro císaře malíř Karel Škréta, který se v posledních letech dostává do centra pozornosti světových galerií. Ostatně i jeho díla v Obrazárně najdete.