instagram facebook
Okolí residence Pražské památky Vzdálenosti Partneři INFORMACE Web kamery

Okolí residence

pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril pril

VYŠEHRAD - Podle pověstí nejstarší sídlo českých knížat, hradiště však vzniklo asi v polovině 10. století. Z ostrohu nad Vltavou se nabízí jedinečné výhledy na Prahu a jeho parkový areál ukrývá architektonické poklady zahrnující románskou vzácnou rotundu sv. Martina, novogotický kostel sv. Petra a Pavla, národní pohřebiště Slavín a podzemní kasemata s originály některých barokních soch z Karlova mostu.

 

PODSKALSKÁ CELNICE na Výtoni - je poslední památkou, která připomíná krásné a zapomenuté časy Podskalí a tvrdou práci vltavských vorařů. Nachází se na Rašínově nábřeží v budově z 16. století. Expozice je věnovaná dějinám zaniklého Podskalí, životu jeho obyvatel, historii nákladní a osobní lodní dopravy na Vltavě i počátkům vltavské paroplavby.

 

KUBISTICKÉ DOMY NA RAŠÍNOVĚ NÁBŘEŽÍ

Soubor tří kubistických domů vznikl v letech 1912-1913. Arcitektem byl Josef Chochol. Jde o domy č.p. 42, 47 a 71. Jde o souměrnou stavbu, kde střední dům převyšuje oba krajní. Střední dům je zakončen polygonálním štítem.

KOVAŘOVICOVA VILA (roh Rašínova nábř. a Vnislavovy  ul.) byla postavena v letech 1912-1913. Architektem byl známý představitel kubismu Josef Chochol, ale Kovařicova se nazývá, protože ji na své náklady nechal zrealizovat stavitel Bedřich Kovařovic. Vila patří mezi přední kubistická architektonická díla. Je charakterizována dynamickým průčelím a výrazným rizalitem, který je obrácen do zahrady. Celý objekt i se zahradou obklopuje nápadné oplocení s lomenými plochami, také v duchu kubismu.

 

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - v novodobých dějinách byla pro tento barokní kostel zlomová osmdesátá léta, kdy se uvažovalo o jeho demolici. V souvislosti s výstavbou metra byl chrám výrazně staticky poškozen a hrozilo mu zřícení. Naštěstí se podařilo kostel zachránit a dnes zde můžeme obdivovat např. nástěnné malby z roku 1779.


NOVOMĚSTSKÁ RADNICE, která leží na rohu Vodičkovy ulice a severního průčelí Karlova náměstí v Praze 2, patří k nejvýznamnějším stavbám, k jedné z národních kulturních památek v Praze na Novém Městě. Její historie začíná brzy po založení Nového Města pražského Karlem IV. roku 1348. Přáním Karla IV. bylo, aby se Karlovo náměstí (tehdy Dobytčí trh), stalo nejen významným obchodním střediskem, ale i důstojným protějškem náměstí Staroměstského. To byl také důvod, proč Novoměstská radnice měla vynikat výstavností.  


EMAUZSKÝ KLÁŠTER - neboli klášter benediktinů u chrámu P. Marie a slovanských patronů, zvaný Na Slovanech či Emauzy, byl založen 21. listopadu 1347 českým králem a římským císařem Karlem IV. Lucemburským pro řád slovanských benediktinů. Nachází se v Praze 2 na Novém Městě, na území vymezeném ulicemi Vyšehradská, Trojická, Pod Slovany a Na Slovanech ...


NÁRODNÍ DIVADLO - Novorenezanční budova postavená v 1868-1881 v důsledku rozsáhlého národního obrození (architekt J. Zítek). Znovu otevřeno v roce 1883 po požáru (architekt J. Schultz). Vnější a vnitřní výzdoba byla vytvořena  umělci generace Národního divadla - M. Alše, F. Ženíška, V. Hynaise, J.V. Myslbeka, atd. Národní divadlo je nejvýraznější česká scéna a jeho repertoár   tvoří čtyři umělecké soubory a to Opera, Činohra, Balet a Laterna magika. Je významným symbolem českého národa. 

 

TANČÍCÍ DŮM - jeden z pilířů moderní pražské architektury „roztančil“ Rašínovo nábřeží v r. 1996. Projekt pochází od renomovaných světových architektů Vlada Miluniće a Franka O. Gehryho. Idea domu je inspirována tanečním umem slavného filmového páru - Freda Astaira symbolizuje věž kamenná a jeho partnerku, Ginger Rogers.

 

Zdroj: www.praha.eu

          www.prague.eu

          Monika Michaela Zemanová